subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno ordinario do 30 de xaneiro de 2020.


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión ordinaria do 28/11/2019. Acta 14/2019.
  2. Acta da sesión extraordinaria do 19/12/2019. Acta 15/2019.
  3. Acta da sesión extraordinaria do 19/12/2019. Acta 16/2019.
 2. Aprobar se procede rectificación anual do inventario municipal correspondente ao exercicio 2019 (Exp. 2020/X999/000005)

 3. II. PARTE DE CONTROL

 4. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas que van desde a nº 1486/2019 do 22/11/2019 ata a nº 113/2020 do 24/01/2020.
 5. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 22/11/2019 ata o 14/01/2020.
 6. Mocións dos Grupos municipais.
 7. Rogos e preguntas.