subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Teléfonos

Concello

  • Concello ................................................... 981 691 478
  • Fax do concello ......................................... 981 691 786
  • Policía Local .............................................. 981 691 680
  • Oficina de Urbanismo ................................ 981 694 865
  • Centro Cultural de Fernando de Casas e Novoa 981 690 903
  • Biblioteca Municipal ............................. 981 690 903
  • Aula de Informática / EducaOroso 981 973 927
  • Lixo ......................................................... 981 693 072
  • Xulgado de Paz ......................................... 981 694 833
  • Técnico Local de Emprego .......................... 981 691 478
  • Servizos Sociais ........................................ 981 688 950
  • Portelo único ............................................ 981 691 478
  • Información Xuvenil .................................. 981 690 903
  • Información ao Consumidor ......................... 981 691 478


Servizos

  • CORREOS ................................................ 981 696 254
  • Emerxencias ............................................. 112
  • SOS Galicia .............................................. 981 541 400
  • Garda Civil ............................................... 062
  • Garda Civil (Sigüeiro) ................................ 981 691 381
  • Policía Nacional ......................................... 091
  • Policía Nacional (DNI) ................................ 981 583 940
  • Bombeiros ............................................... 080
  • Protección Civil (Oroso) ............................. 698 169 443
  • Protección Civil ......................................... 900 444 222
  • Tráfico ..................................................... 981 582 268
  • Aquagest ................................................. 981 694 551
  • Agraria .................................................... 981 680 227
  • Xunta de Galicia ....................................... 981 545 400
  • Atención ao Cidadán ................................... 902 120 012
  • Teléfono do Consumidor ........................... 900 231 123
  • Teléfono da Muller .................................... 900 400 273
  • Teléfono do Mozo ...................................... 902 152 535
  • Teléfono do Neno ...................................... 900 400 272
  • Atención Social fin de semana .................... 981 568 100


Saúde

  • Centro de Saúde (Sigüeiro) ....................... 981 694 731
  • Urxencias ................................................ 061
  • Cruz Vermella .......................................... 981 586 969
  • Farmacia Iglesias ..................................... 981 691 575
  • Farmacia Gago Sampedro ......................... 981 691 676
  • Farmacia Cachopal .................................... 981 695 572
  • Sergas ..................................................... 981 542 737


Ensino

  • C.E.I.P Sigüeiro ..................................... 881 866 202
  • C.E.I.P Camiño Inglés ................................ 881 996 180
  • IES de Oroso ............................................ 881 866 187
  • Escola infantil "A Ulloa" ............................. 981 691 505
  • Escola infantil "Chousa Nova" ......................... 981 688 909
  • Biblioteca municipal .................................. 981 690 903
  • Educación de Adultos ................................. 981 688 950
  • Escola Unitaria de Deixebre ....................... 628 071 652
  • Escola Unitaria de Senra ........................... 676 565 069
  • Escola Unitaria de Trasmonte ..................... 628 071 603
  • Escola Unitaria de Vilacide ......................... 628 071 249
  • C.R.A. (E.U. de Vilarromarís) ...................... 981 694 607
628 071 438


Asociacións

  • A.A.V.V. de Cardama ................................ 981 695 811
  • A.A.V.V. de Marzoa .................................. 981 695 695
  • A.A.V.V. de Senra .................................... 981 695 606
  • A.A.V.V. da Penateixa .............................. 981 552 610
  • A.A.V.V. "O Chamadeiro" .......................... 981 695 585
  • A.A.V.V. "A Pena do Tesouro" .................... 619 348 187
  • A.A.V.V. "A Carballeira de Deixebre" .......... 617 306 678
  • A.P.A. "A Nosa Escola" .............................. 981 694 640
  • A.P.A. "A Tosca" ...................................... 981 695 555
  • Lembranzas do Tambre ............................ 981 691 675
  • Buxos Verdes .......................................... 679 051 829
  • Coral Polifónica de Senra .......................... 981 691 173
  • A. Cazadores "Riv. do Tambre ................... 981 691 637
  • A. Comerciantes de Sigüeiro ................... 981 694 974
  • Sigüeiro Fútbol Club ................................. 981 688 947
  • S.D. Deixebre .......................................... 617 306 678
  • S.D. Oroso .............................................. 981 691 321
  • Escola Dep. Xuventude Oroso .................... 639 884 785


Transportes

  • Castromil ................................................ 902 104 444
  • Autos Grabanxa ....................................... 696 406 580
  • Aeroporto de Lavacolla ............................. 981 547 501
  • Renfe ...................................................... 902 240 202


Bancos

  • Caixa Galicia ............................................ 981 691 482
  • Banco Gallego .......................................... 981 691 443
  • Banco Pastor............................................. 981 688 940
  • BBVA ....................................................... 981 694 678Párrocos

 • D. Andrés Álvarez ...................................... 981 695 553
   (Ánxeles, Calvente e S. Román de Pasarelos)
 • D. Olympio Garea ...................................... 981 697 575
   (Marzoa)
 • D. Santiago Miramontes ............................. 981 682 690
   (Deixebre e Trasmonte)
 • D. Juan Calvo ............................................
   (Sigüeiro, Oroso e Gándara)
 • D. José Manuel .......................................... 650 482 279
   (Senra, Cardama e Vilarromarís)