subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Promoción Económica

O obxectivo xeral do técnico local de emprego é fomentar a actividade económica e social no concello, coa finalidade de xerar crecemento económico e desenvolvemento social.


Actividades e Servizos

As actividades que se realizan e os servizos que se prestan agrúpanse en tres liñas de actuación:

 1. Dinamización socioeconómica no ámbito local:
  • Investigación das posibilidades de desenvolvemento económico do territorio.
  • Prospección dos recursos dispoñibles na zona para fomento de novas iniciativas de negocio xeradoras de emprego e riqueza.
 2. Promoción do emprego e da formación:
  • Área de promoción do emprego:
   • Orientación laboral.
   • Busca de emprego.
   • Asesoramento sobre aspectos socio-laborais.
   • Organización e impartición de xornadas e seminarios puntuais.
  • Xestión do emprego:
   • Bolsa de emprego.
 3. Promoción económica e creación da actividade:
  • Área de promoción económica:
   • Información, orientación e asesoramento empresarial.
   • Elaboración de estudos e análises económicos.
   • Formación en xestión empresarial.
  • Área de creación de actividade:
   • Apoio no proceso da posta en marcha das pequenas iniciativas de negocio.
   • Asistencia técnica no desenvolvemento inicial da empresa.
   • Orientación no acceso ós mecanismos de axuda e ós apoios financeiros a emprendedores.
   • Organización de xornadas informativas e cursos formativos para achegar ós potenciais emprendedores ós conceptos técnicos básicos que é preciso coñecer para a posta en marcha dunha iniciativa empresarial así como dos programas de axudas dispoñibles.