subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do 14 de xullo de 2015.


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Recoñocemento da compatibilidade do cargo de Alcalde con dedicación parcial e as actividades profesionais de D. Manuel Mirás Franqueira.
  2. Aprobación da enmenda ao documento de aprobación provisional da modificación puntual nº5 do PXOM do Concello de Oroso (A Coruña) enlace AP-9.
  3. Aprobación do expediente de deslinde da finca denominada segundo o rexistro da propiedade "Castiñeira", lugar de Cachopal, parroquia de San Mamede dos Ánxeles (Casa Escola de Cachopal).