subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Administrativo adscrito ao Departamento de Intervención e Tesourería. (Oferta de Emprego Público 2006).


Descrición da Praza

Clasificación: Escala de Administración Xeral, subescala Administrativa.
Grupo: C.
Número de vacantes: 1.
Denominación: Administrativo adscrito ao Departamento de Intervención e Tesourería.
Forma de provisión: Consolidación de emprego. Concurso-oposición libre.


Información