subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Obradoiros municipais de maiores. (2023-2024).

Dende a Concellaría de Servizos Sociais, Maiores e Sanidade, póñense en marcha os seguintes obradoiros municipais.Documentación a entregar

 1. Solicitude


Actividades

 • Ximnasia
 • Taichi
 • Yoga
 • Música
 • Obradoiros de Memoria
 • Informática


Requisitos das persoas destinatarias

 • Ter 60 ou máis anos.
 • Estar empadroado/a no Concello de Oroso.
 • Non estar afectado/a por enfermidade infecto-contaxiosa.
 • Que a actividade a desenvolver sexa compatible co estado de saúde e a situación sanitaria do/da solicitante.

Criterios e condicións requeridas na selección das persoas usuarias no caso de que a demanda supere o número de prazas dispoñibles

 • Preferencia das persoas que nunca participaron na actividade en anos anteriores.
 • En iguais condicións preferencia das persoas con maior idade.
 • En iguais condicións preferencia daquelas persoas que polo seu estado de saúde se aconselle por prescrición médica a participación na actividade.
 • En iguais condicións preferencia das persoas que vivan soas ou sen rede de apoio familiar e social.
 • A presentación desta solicitude non confire de forma automática praza nas actividades solicitadas. A fin do prazo de inscriccións sairá publicada a listaxe coas persoas admitidas en cada actividade.
 • As prazas das distintas actividades serán asignadas por orde de presentación no rexistro municipal, tendo en conta os criterios establecidos anteriormente.


Prazo de inscrición

Dende o 12 ata o 23 de setembro de 2023.

Lugar de inscrición

Presentar este impreso de solicitude no Rexistro Municipal no horario de atención ao público.

Abre os ollos. Taller de prevención da violencia de xénero.

ABRE OS OLLOS

Sabemos que a erradicación da violencia de xénero é unha difícil tarefa na que, ademais de sensibilizar á sociedade é imprescindible a intervención multidisciplinar dos distintos estamentos sociais, sempre tendo en conta a voz da vítima.

¿Como saber se necesito axuda?

Dubidas do teu propio xuicio ou pregúntaste se estás tola.
Temes á túa parella e expresas as túas opinións con menor frecuencia, e menor liberdade.
Tes medo dos demais, e tendes a velos de maneira menos habitual.
Tómaste o teu tempo para avaliar coidadosamente os estados de ánimo da túa parella antes de tratar un tema.
Tes que ter moito coidado cando estás con outra xente, e tendes a estar supervixiante durante a súa presenza.
Pides permiso para gastar cartos, asistir a clases, ou para saír.
Perdeches moita confianza nas túas habilidades, vólveste depresiva, sínteste presa e impotente.
Descobres que ós teus fillos lles está afectando negativamente o abuso. Por exemplo, aíllanse, vólvense agresivos, teñen pesadelos, etc

¿Como podo enfrontarme a isto?

Se non estás segura de estar sendo maltratada, fálao con amigos ou familiares que consideres que son de axuda emocional e en quen confíes plenamente.
Recorda que posiblemente te sintes dependente do abusador, pode que te incomoden e tendas a perder confianza nas persoas que intentan axudarche.
Recórdate a ti mesma que tes dereito a unha vida libre de abuso.
Intenta darte mensaxes positivos, que che dean forza, como por exemplo “son unha boa persoa, e merezo ser tratada como tal”.
Participa en actividades coas que poidas disfrutar, que te animen e fortalezan.
Cuestiónate a ti mesma que lle dirías a unha amiga que pasase pola mesma situación.
Se dependes da economía do teu agresor, intenta atopar un traballo. Poida que incluso debas considerar crear unha conta bancaria por separado e aforrar cartos por se o abuso medra máis.
Sempre ten preparado números de teléfono e cartos aforrados por se tes que marchar de súpeto.

Se se produce unha agresión, ¿Qué facemos? ¿A onde acudimos?Centro de Saúde.

Teléfono de Cita Previa: 981 691 259
     Para o mesmo día (8:15 a 10:00)
     Para outro día (10:30 a 14:30)


Servizos

 • Medicina Xeral
 • Atención á Muller
 • Pediatría
 • Atención continuada (15:00 a 8:00)

Recursos

 • Médicos:
  • Dr. Edmundo Castro Vázquez
  • Dr. Constantino Cuesta Ibañez
  • Dra. Yolanda Eiriz Fidalgo
  • Dr. José Manuel Rodríguez Leis
 • Pediatra:
  • Dra. María José Méndez Bustelo
  • Dr. Jorge Pons García
 • Matrona:
  • Dna. Dolores Iglesias Vilas
 • ATS/DUE:
  • Dna. Ana Hermida Rodríguez
  • Dna. María Esperanza Herves Rego
  • Dna. Elvira Rodríguez Rodríguez
 • Administrativo:
  • D. Manuel Rey AlmuzaraPrograma de Educación Viaria.

Educación Viaria - Curso 2014/2015.

Este curso, como os cursos pasados, neste Concello vaise realizar na gardería municipal un programa de educación viaria que ten como obxectivo proporcionar os nenos de dous a tres anos de idade as pautas básicas e coñecementos necesarios para que poidan incorporar a súas acciones, campañas e proxectos educativos nocións e/ou actividades de seguridade viaria adaptados a súa idade.

Este ano vaise poñer en funcionamento de novo este programa. No mes de maio estarase a traballar as fichas e o circuíto de educación viaria e o día 19 de maio de 2015 as 10.30 vaise a realizar a sesión final cun circuíto e a obtención do carne de conducción. Esta última sesión será impartida por María José Mosquera Rodríguez, educadora familiar e as anteriores por os profesores da gardería que están a cargo destes alumnos. Na última sesión os pequenos e pequenas da gardería poderán realizar un circuíto para que vexan cales son os principais perigos do tráfico viario. Ademais desta parte práctica o programa contempla a realización de fichas sobre temas relacionados co tema: diferenciar sinais de tráfico, pasos de peóns, semáforos, cinto de seguridade.

Os obxetivo do curso son:

 • Adoptar condutas, actitudes e hábitos relacionados no fomento da saúde, como tomar medidas de seguridade ante o tráfico.
 • Identificar zonas seguras para peóns.
 • Observar diferentes condutas, actitudes e hábitos, e a partir de elles, crear criterios de actuación correctos en educación viaria.
 • Descubrir os elementos fundamentais do tráfico: calle, aceras, calzadas, vehículos, peóns…
 • Coñecer diferentes formas de viaxar e a partir de isto, a importancia que ten o tráfico.
 • Adoptar actitudes, condutas e hábitos de educación viaria, como saber cruzar correctamente algúns tipos de calles.
 • Comportarse adecuadamente como pasaxeiro de vehículo privado y público.

Os contidos do curso son:

 • Fins fundamentais do tráfico.
 • Diferenciación dos sinais de tráfico.
 • Os pasos de cebra.
 • Os semáforos
 • O uso correcto do cinto de seguridade.
 • Distinguir por onde se debe saír do coche para evitar o perigo.
 • A avaliación dos programas de educación viaria..

MARÍA JOSÉ MOSQUERA RODRÍGUEZ
EDUCADORA FAMILIARPrograma Preescolar na Casa.

Curso 2010/2011.

Estimada familia:

Un ano máis, o programa Preescolar na Casa. Educar en Familia, comeza o curso en colaboración co Concello de Oroso.

É un programa sen custo algún, dirixido ás familias que, coma vos, teñen nenos e nenas de idades comprendidas entre os cero e os 3 anos. Querémosvos acompañar na vosa labor de educadores e axudarvos a resolver calquera dúbida que se vos presente na crianza dos vosos fillos e fillas.

Tanto se o voso fillo ou filla asisten á gardería como se non, podedes participar xa que é un programa de Formación de Pais. Xuntámonos cada 15 días e nestas reunións é vital a vosa presencia. Alí compartiremos dúbidas e experiencias coas demais familias, facendo actividades axeitadas a cada idade nas que podades xogar relaxadamente cos vosos fillos e fillas.

Querémosvos convidar a asistir á reunión de presentación que terá lugar
Se desexades máis información ou non podedes asistir ese día podedes chamar os Servizos Sociais do concello 981688950 ou a orientadora do Programa 627 542 532.

 • LUNS, 27 de setembro, as 18.00, presentación no Local Social de A Gándara.
 • MARTES, 28 de setembro, as 11.00 horas, presentación no Local Social de Senra.
 • MARTES, 28 de setembro, as 12.00 horas, presentación en Sigüeiro, no Centro Cultural Fernando Casas e Novoa.
 • XOVES, 30 de setembro, as 12.30 horas, presentación no Local Social de Deixebre.

Se desexades máis información ou non podedes asistir ese día podedes chamar os Servicios Sociais do concello 981688950 ou a orientadora do Programa 627 542 532.

Sen máis despedímonos agardando vervos pronto. Un saúdo:

MANUEL MIRÁS FRANQUEIRA