subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Abre os ollos. Taller de prevención da violencia de xénero.

ABRE OS OLLOS

Sabemos que a erradicación da violencia de xénero é unha difícil tarefa na que, ademais de sensibilizar á sociedade é imprescindible a intervención multidisciplinar dos distintos estamentos sociais, sempre tendo en conta a voz da vítima.

¿Como saber se necesito axuda?

Dubidas do teu propio xuicio ou pregúntaste se estás tola.
Temes á túa parella e expresas as túas opinións con menor frecuencia, e menor liberdade.
Tes medo dos demais, e tendes a velos de maneira menos habitual.
Tómaste o teu tempo para avaliar coidadosamente os estados de ánimo da túa parella antes de tratar un tema.
Tes que ter moito coidado cando estás con outra xente, e tendes a estar supervixiante durante a súa presenza.
Pides permiso para gastar cartos, asistir a clases, ou para saír.
Perdeches moita confianza nas túas habilidades, vólveste depresiva, sínteste presa e impotente.
Descobres que ós teus fillos lles está afectando negativamente o abuso. Por exemplo, aíllanse, vólvense agresivos, teñen pesadelos, etc

¿Como podo enfrontarme a isto?

Se non estás segura de estar sendo maltratada, fálao con amigos ou familiares que consideres que son de axuda emocional e en quen confíes plenamente.
Recorda que posiblemente te sintes dependente do abusador, pode que te incomoden e tendas a perder confianza nas persoas que intentan axudarche.
Recórdate a ti mesma que tes dereito a unha vida libre de abuso.
Intenta darte mensaxes positivos, que che dean forza, como por exemplo “son unha boa persoa, e merezo ser tratada como tal”.
Participa en actividades coas que poidas disfrutar, que te animen e fortalezan.
Cuestiónate a ti mesma que lle dirías a unha amiga que pasase pola mesma situación.
Se dependes da economía do teu agresor, intenta atopar un traballo. Poida que incluso debas considerar crear unha conta bancaria por separado e aforrar cartos por se o abuso medra máis.
Sempre ten preparado números de teléfono e cartos aforrados por se tes que marchar de súpeto.

Se se produce unha agresión, ¿Qué facemos? ¿A onde acudimos?Obradoiros municipais de maiores. (2019-2020).

Dende a Concellaría de Cultura, Comercio, Industria e Actividades Lúdicas póñense en marcha os seguintes obradoiros municipais.Documentación a entregar

 1. Solicitude


Requisitos das persoas destinatarias

 • Ter 60 ou máis anos.
 • Estar empadroado/a no Concello de Oroso.
 • Non estar afectado/a por enfermidade infecto-contaxiosa.
 • Que a actividade a desenvolver sexa compatible co estado de saúde e a situación sanitaria do/da solicitante.

Criterios e condicións requeridas na selección das persoas usuarias no caso de que a demanda supere o número de prazas dispoñibles

 • Preferencia das persoas que nunca participaron na actividade en anos anteriores.
 • Maior preferencia canto menor sexa o número de actividades nas que conste inscrita.
 • En iguais condicións preferencia das persoas con maior idade..
 • En iguais condicións preferencia daquelas persoas que polo seu estado de saúde se aconselle por prescrición médica a participación na actividade.
 • En iguais condicións preferencia das persoas que vivan soas ou sen rede de apoio familiar e social.


Prazo de inscrición

Ata o 26 de setembro de 2019.

Lugar de inscrición

No rexistro xeral do Concello de Oroso.

Centro de Saúde.

Teléfono de Cita Previa: 981 691 259
     Para o mesmo día (8:15 a 10:00)
     Para outro día (10:30 a 14:30)


Servizos

 • Medicina Xeral
 • Atención á Muller
 • Pediatría
 • Atención continuada (15:00 a 8:00)

Recursos

 • Médicos:
  • Dr. Edmundo Castro Vázquez
  • Dr. Constantino Cuesta Ibañez
  • Dra. Yolanda Eiriz Fidalgo
  • Dr. José Manuel Rodríguez Leis
 • Pediatra:
  • Dra. María José Méndez Bustelo
  • Dr. Jorge Pons García
 • Matrona:
  • Dna. Dolores Iglesias Vilas
 • ATS/DUE:
  • Dna. Ana Hermida Rodríguez
  • Dna. María Esperanza Herves Rego
  • Dna. Elvira Rodríguez Rodríguez
 • Administrativo:
  • D. Manuel Rey AlmuzaraPrograma de Educación Viaria.

Educación Viaria - Curso 2014/2015.

Este curso, como os cursos pasados, neste Concello vaise realizar na gardería municipal un programa de educación viaria que ten como obxectivo proporcionar os nenos de dous a tres anos de idade as pautas básicas e coñecementos necesarios para que poidan incorporar a súas acciones, campañas e proxectos educativos nocións e/ou actividades de seguridade viaria adaptados a súa idade.

Este ano vaise poñer en funcionamento de novo este programa. No mes de maio estarase a traballar as fichas e o circuíto de educación viaria e o día 19 de maio de 2015 as 10.30 vaise a realizar a sesión final cun circuíto e a obtención do carne de conducción. Esta última sesión será impartida por María José Mosquera Rodríguez, educadora familiar e as anteriores por os profesores da gardería que están a cargo destes alumnos. Na última sesión os pequenos e pequenas da gardería poderán realizar un circuíto para que vexan cales son os principais perigos do tráfico viario. Ademais desta parte práctica o programa contempla a realización de fichas sobre temas relacionados co tema: diferenciar sinais de tráfico, pasos de peóns, semáforos, cinto de seguridade.

Os obxetivo do curso son:

 • Adoptar condutas, actitudes e hábitos relacionados no fomento da saúde, como tomar medidas de seguridade ante o tráfico.
 • Identificar zonas seguras para peóns.
 • Observar diferentes condutas, actitudes e hábitos, e a partir de elles, crear criterios de actuación correctos en educación viaria.
 • Descubrir os elementos fundamentais do tráfico: calle, aceras, calzadas, vehículos, peóns…
 • Coñecer diferentes formas de viaxar e a partir de isto, a importancia que ten o tráfico.
 • Adoptar actitudes, condutas e hábitos de educación viaria, como saber cruzar correctamente algúns tipos de calles.
 • Comportarse adecuadamente como pasaxeiro de vehículo privado y público.

Os contidos do curso son:

 • Fins fundamentais do tráfico.
 • Diferenciación dos sinais de tráfico.
 • Os pasos de cebra.
 • Os semáforos
 • O uso correcto do cinto de seguridade.
 • Distinguir por onde se debe saír do coche para evitar o perigo.
 • A avaliación dos programas de educación viaria..

MARÍA JOSÉ MOSQUERA RODRÍGUEZ
EDUCADORA FAMILIARPrograma Preescolar na Casa.

Curso 2010/2011.

Estimada familia:

Un ano máis, o programa Preescolar na Casa. Educar en Familia, comeza o curso en colaboración co Concello de Oroso.

É un programa sen custo algún, dirixido ás familias que, coma vos, teñen nenos e nenas de idades comprendidas entre os cero e os 3 anos. Querémosvos acompañar na vosa labor de educadores e axudarvos a resolver calquera dúbida que se vos presente na crianza dos vosos fillos e fillas.

Tanto se o voso fillo ou filla asisten á gardería como se non, podedes participar xa que é un programa de Formación de Pais. Xuntámonos cada 15 días e nestas reunións é vital a vosa presencia. Alí compartiremos dúbidas e experiencias coas demais familias, facendo actividades axeitadas a cada idade nas que podades xogar relaxadamente cos vosos fillos e fillas.

Querémosvos convidar a asistir á reunión de presentación que terá lugar
Se desexades máis información ou non podedes asistir ese día podedes chamar os Servizos Sociais do concello 981688950 ou a orientadora do Programa 627 542 532.

 • LUNS, 27 de setembro, as 18.00, presentación no Local Social de A Gándara.
 • MARTES, 28 de setembro, as 11.00 horas, presentación no Local Social de Senra.
 • MARTES, 28 de setembro, as 12.00 horas, presentación en Sigüeiro, no Centro Cultural Fernando Casas e Novoa.
 • XOVES, 30 de setembro, as 12.30 horas, presentación no Local Social de Deixebre.

Se desexades máis información ou non podedes asistir ese día podedes chamar os Servicios Sociais do concello 981688950 ou a orientadora do Programa 627 542 532.

Sen máis despedímonos agardando vervos pronto. Un saúdo:

MANUEL MIRÁS FRANQUEIRA