subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Apertura matrícula cursos CISCO


orosoA Aula Mentor EducaOroso informa que a partir de hoxe xa se pode comezar a matricular nos cursos CISCO. A nova versión 7 consta de 3 cursos ou módulos, fronte aos catro da versión 6.

Os alumnos de Mentor que cursen a versión 6 do CCNA, seguirán co novo curso desta maneira:

Se cursou a versión 6 módulo 1, matriculamos en CCNA 7 módulo 2.
Se cursou a versión 6 módulo 2, matriculamos en CCNA 7 módulo 3.
Se cursou CCNA versión 6 módulo 3, matriculámoslle en CCNA versión 7 módulo 3. Como hai diferenzas significativas no contido, debe cursar o novo módulo.
Para novos alumnos, matricularanse no módulo 1.

Certificacións

A certificación académica é realizar o tres módulos e superar todo: capítulos, exames teóricos e prácticos, actividades e prácticas adicionais con nota superior ou igual ao 70%.

A certificación profesional é realizar un exame dunha hora, nun centro adscrito a VUE e obter máis dun 85%. A validez desta certificación caduca ao tres anos. A denominación da mesma é “CCNA certificación 200-301”

Para obter a certificación profesional, poden obter aquí a información: https://www.pue.es/cursos/cisco/200-301-cisco-ccna-v7-online

CCNA v7: Certificación Académica CISCO en redes de computadores. Dita certificación na versión 7 consta de 3 módulos, tendo cada módulo unha duración de cinco meses. Á súa vez, os alumnos que desexen completar cada módulo deberán manter activa a súa matrícula durante o sinalados cinco meses.

Módulo 1 CCNA v7: O obxectivo do curso é presentar os conceptos e tecnoloxías básicos de rede, desenvolvendo competencias necesarias para planificar e implementar redes pequenas.

Módulo 2 CCNA v7: Neste curso veranse os conceptos básicos de conmutación e enrutamento dunha rede; axudando a planificar e implementar pequenas redes, incorporando unha gran variedade de aplicacións.

Módulo 3 CCNA v7: O obxectivo deste curso é presentar os conceptos e tecnoloxías básicos de redes; axudando a desenvolver as aptitudes necesarias para planificar e implementar redes pequenas.

CCNA CyberOps Associate: O curso formará aos alumnos en destrezas para coñecer as vulnerabilidades que se producen en Ciberseguridade, os sistemas operativos que utilizan; detectar os tipos de ataque, os métodos que utilizan; protexer os datos persoais, os corporativos, todas as infraestruturas, etc. É recomendable que o alumnado teña coñecementos básicos dos sistemas operativos Linux e Windows, coñecemento de redes equivalente aos módulos 1 e 2 de CCNA.
A documentación está en inglés. A lingua vehicular do curso será en español

Linux Essentials v.2: Trátase dun curso de Linux, desenvolvido por NDG que o ofrece ao programa da Cisco Networking Academy. Impartirase en inglés debido a que os comandos do S.Ou. son en inglés e porque a versión 2 e última non está traducida ao castelán. De haber algún problema nalgún momento, o titor axudará ao seu entendemento e comprensión.

PRAZO DE MATRICULACIÓN: (ata esgotar prazas)

• 15 ao 29 de xaneiro
CCNA v7 (Módulo 1, 2 e 3 )
CCNA Ciber Ops. Associate

• 15 de xaneiro ao 1 de febreiro
Linux Essentials v 2

INICIO DE CURSO:

Independentemente do día en que realice a matrícula cada alumno, o acceso á plataforma Netacad terá lugar nunha data concreta que se corresponderá co inicio de cada curso:

• 1 de febreiro
Inicio de CCNA v7 (Módulos 1, 2, 3 e 4)
Inicio de CCNA Ciber Ops. Associate

• 15 de febreiro
Inicio de Linux Essentials v2

PROCEDEMENTO DE MATRICULACIÓN:

Os cursos CISCO ofertados dentro do programa Mentor, comportan o mesmo custo mensual que o resto dos cursos, pero neste caso seguen unha planificación establecida cunha duración concreta de 5 meses os cursos CCNAv7 e CCNA CyberOps Associate; e unha duración de 4 meses o curso Linux Essentials, o que comporta un prezo cerrado dos mesmos de 120€ para os casos de CCNAv7 e CCNA CiberOps; e 96€ no caso de Linux Essentials.

Por tanto, para facilitar o proceso de pago do alumnado nos estes cursos, establecéronse dúas modalidades para que o alumnado elixa a que máis lle poida interesar, tendo en conta que a matrícula deberá atoparse activa en todo momento ao longo dos períodos de duración dos cursos. O abandono do curso, comporta a perda do diñeiro investido. (A administrador da aula deberá actualizar as contías correspondentes no CVE tanto si o pago realízase de forma única, coma se faio a través do pago fraccionado)

A. Pago único coa totalidade do prezo de cada curso:
CCNA: 120€ (5 meses): (No CVE o administrador deberá reflectir o pago inicial de 2 meses xunto con 3 recargas dun mes cada unha)

CyberOps Associate: 120€ (5 meses): (No CVE o administrador deberá reflectir o pago inicial de 2 meses xunto con 3 recargas dun mes cada unha)

Linux Essentials v.2: 96€ (4 meses): (No CVE o administrador deberá reflectir o pago inicial de 2 meses xunto con 2 recargas dun mes cada unha)

B. Pago fraccionado en 2:
o pago inicial será coincidente ao resto dos cursos Mentor (48€ / 2 meses), e farase unha única recarga co resto do custo que comporta o curso CISCO correspondente.
CCNA v.7: Pago inicial 48€ (2 meses) recarga de 72€ (3 meses)

CyberOps Associate: Pago inicial 48€ (2 meses) recarga de 72€ (3 meses)

Linux Essentials v.2: Pago inicial 48€ (2 meses) recarga de 48€ (2 meses)