subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Aula de Formación EducaOroso pon en marcha unha nova convocatoria dos cursos Mentor


A matrícula poderase realizar de forma gratuíta na Aula de Formación EducaOroso do 13 ao 27 de marzo.

orosoA Aula de Formación EducaOroso pon en marcha unha nova convocatoria dos cursos Mentor en aberto . A matrícula poderase realizar de forma gratuíta na Aula de Formación EducaOroso do 13 ao 27 de marzo, contando cada curso con 50 prazas que serán asignadas por rigorosa orde de inscrición. A formación comezará o día 1 de abril e o prazo para terminar todas as actividades será de dúas ou tres meses segundo o curso. Estes cursos non teñen exame presencial e por tanto só se emite o certificado de aproveitamento ou asistencia que emite Cisco no caso dos seus cursos ou o certificado que emiten os titores no caso do resto.

Dado que todos os cursos son gratuítos pero con prazas limitadas, transcorridos 7 días desde o comezo, aquel alumno que non realicen as tarefas determinadas polos seus titores até devandita data, será dado de baixa para que a súa praza poida ser ocupada polas persoas que, habéndose matriculado en prazo, non entren na cota das 50 prazas.

Todos os cursos se realizan na plataforma SGOALV - Aula Mentor en aberto http://www.mecd.es/aulamentor/ aínda que a matrícula xestionarana os administradores en www.aulamentor.es prestando especial atención a que o alumno interesado facilite unha dirección de correo electrónico actualizada pois será a través dela como recibirá as claves de acceso a SGOALV - Aula Mentor en Aberto .

A relación de cursos que se ofertan nesta convocatoria é a seguinte:

Finanzas persoais: Planificación, control e xestión. Este curso expón un sistema de orzamentación e seguimento das finanzas familiares, así como alternativas para o aforro en función das expectativas do investidor. O curso tenta dar as claves para conseguir unha situación financeira sustentable que permita manter a estabilidade financeira. Este curso ten unha duración de 2 meses.

- Iniciación ás matemáticas: Neste curso aprenderase e lembrarase, desde un nivel accesible, conceptos matemáticos útiles que podemos aplicar en moitos momentos da nosa vida cotiá a través do estudo dos números naturais e decimais, a medida do tempo e dos ángulos, fraccións, proporcións, porcentaxes, xeometría, técnicas de cálculo e interpretación de gráficas. Este curso ten unha duración de 2 meses.

- Iniciación á física: Neste curso estudaranse os conceptos e principios fundamentais do método científico, a cinemática (parte da Física que estuda o movemento), a dinámica (parte da Física que estuda as causas do movemento) e as diversas formas de enerxía. Este curso ten unha duración de 2 meses.

- Introdución á Ciberseguridade: Neste curso explóranse as cibertendencias, as ameazas e o tema xeral da ciberseguridade, aprendendo a protexer a privacidade en liña para coñecer máis sobre os desafíos que afrontan as empresas, os gobernos e as institucións educativas. Duración do curso 2 meses.

- Introdución á Internet das Cousas: Unha primeira visión global da Internet das cousas que pon o enfoque nas oportunidades que este concepto tecnolóxico pode ofrecer de face á empregabilidade e a vida cotiá. Duración do curso 2 meses

- Emprendemento dixital: O camiño sinuoso entre a idea e a súa execución esixe visión para os negocios, habilidades financeiras e, ante todo, a mentalidade adecuada. Duración do curso 2 meses.

- Modulación da voz: Son innumerables os beneficios de desenvolver unha boa dicción e dispor de recursos que nos permitan facer cambios constantes de ton e ritmo cando falamos.Este curso presenta as técnicas básicas que se empregan para un uso correcto da voz. Ten como principal obxectivo mellorar o proceso da comunicación.O curso divídese en seis módulos. Cada módulo contén unha unidade didáctica e unha serie de exercicios para que o alumno practique e tome de exemplo para poder crear os seus propios exercicios. Este curso ten unha duración de 2 meses.

- Iniciación a Salesforce: SalesForce é un conxunto de programas coa finalidade de xestionar a relación cos clientes, o que no mundo empresarial coñécese como Customer Relationship Manager (CRM). Este curso presenta a ferramenta e proporciona os coñecementos necesarios para abordar unha primeira explotación. Duración do curso 3 meses.

- Administrador de Salesforce: Este curso está dirixido a calquera persoa que teña interese en aprender acerca de procesos de vendas ou de ferramentas empresariais desde o punto de vista tecnolóxico. Aínda que non é necesaria a realización previa do curso de Aula Mentor "Introdución a Salesforce ", é moi recomendable telo realizado previamente. Aínda que o curso ten a opción de realizalo tanto en inglés como en español é recomendable ter coñecementos básicos de inglés informático para a realización dalgúns exercicios. Non son necesarias nocións de programación, pero si o estar familiarizado coa realización de fórmulas e lóxica derivativa. Este curso ten unha duración de 2 meses.