subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Oroso celebra este xoves ás 9:30 horas unha sesión plenaria extraordinaria.


 

O Concello de Oroso celebrará este xoves 3 de novembro, ás 9:30 horas, unha sesión plenaria extraordinaria de acordo coa seguinte Orde do Día:

1. Aprobar a modificación de crédito por suplemento de crédito número 14/16
2. Aprobar inicialmente a modificación da ordenanza reguladora polo servizo de sumidoiros
3. Aprobar inicialmente a modificación da ordenanza reguladora de subministro de augas
4. Aprobar a Conta Xeral correspondente ao exercicio 2015