subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Obradoiros culturais 2021-2022


A concellaría de cultura do Concello de Oroso ofrece para este curso 2021-2022 os seguintes obradorios culturais:
- Traballos Manuais
- Mecanografía
- Club de Patchwork
- Danza Bollywood
- Máxia
- Debuxo e pintura

Os cursos están dirixidos tanto para rapaces como para adultos, e terán preferencia os/as empadroados/as no Concello de Oroso.

O prazo de inscrición comprende dende o 13 ao 27 de setembro.

As solicitudes deberán entregarse cumprimentadas e asinadas no rexistro municipal de 9 a 12 horas ou a través da sede electrónica.

As cotas dos cursos faranse efectivas as empresas ou empregados das mesmas que leven a cabo o curso, do mes por adiantado, agás en debuxo e pintura e traballos manuais, que se farán a través da páxina web www.concellooroso.com no apartado de tributos on line e entregando o xustificante de pago no centro cultural ou no mail: cultura@oroso.gal o pago realizarase cando lle confirmen a praza dende o departamento de cultura do Concello de Oroso.

No momento de causar baixa nalgún curso deberá comunicalo por escrito no rexistro municipal ou a través da sede electrónica.

Máis información no teléfono 981 690 903.