subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Concurso de disfraces - Oroso 2018.


Folla de inscrición

Bases do Concurso

As bases polas que se rexerá o Concurso de Disfraces Entroido Oroso 2018 son:

PRIMEIRA:
Poderán participar tódalas persoas interesadas, sempre e cando cumpran os requisitos establecidos.

SEGUNDA:
O Concurso de Disfraces Entroido Oroso 2018 terá lugar o sábado día 10 de febreiro no Pavillón Polideportivo Municipal de Sigüeiro, comezando coas actividades previstas ás 17:30 horas cun desfile de todos os participantes polas rúas de Sigüeiro.

TERCEIRA:
Quedan establecidas dúas categorías en función da idade:

 • 1ª: categoría xeral (maiores de 16 anos)
 • 2ª: categoría infantil (ata 16 anos)

CUARTA:
O prazo de inscrición esténdese ata o venres 9 de febreiro ás 14 horas. A inscrición formalizarase nas oficinas do Centro Cultural de Fernando Casas e Novoa ou chamando ao número de teléfono 981 690 903 ata as 14.00 horas do venres 9 de febreiro. A música para as actuacións é preciso presentala no momento da inscrición en formato MP3 a ser posible e por mail a: cultura@oroso.gal ou memoria USB (non se recollerá música fora do prazo de inscrición nin tampouco o propio día do concurso), a recollida do dorsal realízarase o día do concurso no pavillón de deportes de 16 a 17h, será obrigatorio recoller o dorsal nese horario para poder participa. As actuacións terán un máximo de duración de 5 minutos, a partir dese tempo poderán ser descalificadas.

QUINTA: PREMIOS:

Categoria Xeral (maiores 16 anos)

 • MODALIDADE COMPARSA (mínimo 6 compoñentes)
  • Gañador: 500 euros
  • Finalista: 300 euros
 • MODALIDADE DE GRUPO (de 2 a 5 compoñentes)
  • Gañador: 350 euros
  • Finalista: 220 euros
 • MODALIDADE INDIVIDUAL.
  • Gañador: 250 euros
  • Finalista: 180 euros

Categoria Infantíl (ata 16 anos)

 • MODALIDADE COMPARSA (mínimo 6 compoñentes)
  • Gañador: 350 euros
  • Finalista: 200 euros
 • MODALIDADE DE GRUPO (de 2 a 5 compoñentes)
  • Gañador: 220 euros
  • Finalista: 150 euros
 • MODALIDADE INDIVIDUAL.
  • Gañador: 180 euros
  • Finalista: 120 euros

 • PREMIO ESPECIAL PARA UNHA COMPARSA DO CONCELLO DE 150€

SEXTA:
Será obrigatorio participar no desfile que sairá do Pavillón percorrendo diversas rúas de Sigüeiro para formar parte do concurso de disfraces. Será a organización do concurso a que determine se se suspende ou non este por causas alleas ao mesmo (como poden ser as condicións meteorolóxicas).

SETIMA:
A selección dos gañadores levarase a cabo o mesmo día do concurso segundo a valoración dun xurado composto de cinco membros e designado para tal fin. Valorará a orixinalidade e a laboriosidade, podendo declararse deserto calquera premio se a xuízo do propio xurado non se reúnen os méritos suficientes.

OITAVA:
A entrega de premios para todas as modalidades efectuarase con posterioridade ao concurso, tras previa presentación de certificación bancaria e fotocopia do DNI do premiado nas dependencias municipais. Nos premios superiores a 299 euros o ingreso do mesmo prorrotearase entre os participantes presentando tamén fotocopia do DNI de cada un deles e certificación bancaria dos seus correspondentes números de conta.

NOVENA:
Normas finais
O feito de participar no concurso implica o coñecemento e aceptación por parte dos concursantes das presentes bases.
Segundo.- Aprobar o gasto polo importe de 3.170,00 euros con cargo á partida 452.226.11.