subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Competencias Delegadas da Concellaría Réxime Interior, Persoal, Patrimonio, Voluntariado, Xuventude, Mobilidade e Sanidade.


  • Persoal laboral, funcionariado, organización administrativa, ...
  • Todo o relacionado coa xuventude
  • Transportes
  • Inventario municipal, parque móbil,
  • Sanidade en xeral: negocios, centro de saúde, etc