subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Policía Local. (Oferta Emprego Público 2006).


Descrición da Praza

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Servizos.
Grupo: C.
Número de vacantes: 1.
Denominación: Policía Local.
Forma de provisión: Oposición Libre.


Información