subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Bases e convocatoria de selección dun oficial de primeira albanel, un peón albanel a xornada parcial e dous peós de limpeza viaria a xornada completa dentro do programa de integración laboral 2018 da


Descrición das Prazas

Denominación: Oficial de primeira albanel (1)
Denominación: Peón albanel (1)
Denominación: Peóns de limpeza (2)
Contrato: Contrato de duración determinada.


Información