subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do 7 de maio de 2020.


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobar se procede a proposta de acordo presentada polos cocelleiros do grupo municipal do PP referente a distintas medidas de axuda económica durante a vixencia do estado de alarma decretado polo RD 463/2020 do 14 de marzo