subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do 18 de marzo de 2020.


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobación se procede a modificación da relación de postos de traballo do Concello de Oroso.
  2. Aprobar se procede inicialmente o orzamento municipal correspondente ao exercicio 2020.