subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do 20 de novembro de 2018


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobar se procede a modificación puntual da relación de postos de traballo do Concello de Oroso (2/2018).
  2. Aprobar se procede inicialmente o Anexo de persoal e as bases de execución do orzamento municipal correspondente ao exercicio de 2018.
  3. Aprobar inicialmente se procede a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora da taxa do subministro de auga potable.
  4. Aprobar inicialmente se procede a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora da taxa de saneamento.
  5. Aprobar se procede a incorporación do Concello de Oroso á Asociación de Concellos no Camiño Inglés así como a aprobación dos seus Estatutos.
  6. Aprobar se procede a ratifiación da resolución de Alcaldia nº1133/2018 do 17/10 de aprobación da correción do proxecto de obra de cubrición de piscina municipal incluído no POS+2018.
  7. Aprobar se procede o proxecto corrixido da reurbanización da Rúa Tras da Torre (Sigüeiro) incluída no POS+2017.