subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do 20 de xuño de 2018.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobar definitivamente se procede o expediente de suplemento de créditos 2018/19 previa resolución das alegacións presentadas.