subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 5 de abril de 2018.


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión ordinaria do 25/01/2018, Acta 01/2018.
  2. Acta da sesión extraordinaria do 08/02/2018, Acta 02/2018.
  3. Acta da sesión extraordinaria do 19/03/2018, Acta 03/2018.

  II. PARTE DE CONTROL

 2. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas que van desde a nº 66/2018 do 19/01/2018 ata a nº 315/2018 do 28/03/2018.
 3. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 19/01/2018 ata o 28/03/2018.
 4. Mocións dos Grupos municipais.
 5. Rogos e preguntas.