subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do 19 de marzo de 2018.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Resolver as alegacións presentadas e se procede aprobar definitivamente a modificación da RPT do Concello (Exp. 2018/X999/000004).
  2. Resolver as alegacións presentadas e se procede aprobar definitivamente o orzamento xeral para o exercicio 2018, as bases de execución do orzamento, límite de gasto non financieiro para o exercicio 2018, cadro de persoal e a masa salarial do persoal laboral do Concello de Oroso.
  3. Aprobar, previa ratificación da urxencia, trasladar a data de celebración do seguinte pleno ordinario para o día 5 de abril de 2018.