subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do 8 de febreiro de 2018.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobar inicialmente o orzamento xeral para o exercicio 2018, as bases de execución do orzamento, límite de gasto non financieiro para o exercicio 2018, cadro de persoal e a masa salariasl do persoal laboral do Concello de Oroso.