subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do 18 de agosto de 2017.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobar, se procede, a ratifiación do carácter urxente da presente convocatoria.
  2. Aprobar, se procede, a modificación orzamentaria por transferencia de crédito 2017/14.
  3. Dación de conta da renuncia ao cargo de concelleiro presentada por D. Pablo Parga Villaverde (Rexistro de entrada núm. 2841/2017, do 02/08/2017.