subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do 12 de maio de 2017.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Resolución das alegacións presentadas contra o orzamento municipal do exercicio 2017 e aprobar definitivamente, se procede, o orzamento municipal para o exercicio 2017 e o cadro de persoal.