subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do 10 de novembro de 2017.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobar se procede a ratificación do carácter urxente da presente convocatoria.
  2. Aprobar se procede a modificación da Ordenanza Municipal reguladora da Taxa por abastecemento de auga potable.
  3. Aprobar se procede a modificación da Ordenanza Municipal reguladora da Taxa por saneamento de auga.
  4. Aprobar se procede a ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar do Concello de Oroso.
  5. Aprobar a Ordenanza Municipal do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Oroso.
  6. Aprobar a Conta Xeral correspondente ao exercicio 2016.