subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do 23 de febreiro de 2017.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobar a participación do Concello de Oroso no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos). POS +2017