subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do 30 de decembro de 2016.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobar provisionalmente a modificación puntual nº9 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Oroso (modificación orzananzas PXOM)
  2. Aprobar se procede a recuperación por parte do Concello de Oroso das competencias en materia da prestación dos servizos sociais comunitarios básicos cedidoas á Mancomunidade de Concellos da Comarcar de Ordes