subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do 3 de novembro de 2016.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobar a modificación de crédito por suplemento de crédito núm. 14/16.
  2. Aprobar inicialmente a modificación da ordenanza reguladora pola servizo de sumidoiros.
  3. Aprobar inicialmente a modificación da ordenanza reguladora pola servizo de augas.
  4. Aprobar a conta xeral correspondente ao exercicio 2015.