subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 26 de maio de 2016.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión ordinaria do 31/03/2016, Acta 2016/04.
 2. Aprobar se procede o protocolo de colaboración entre os Concellos de Santiago de Compostela, Ordes, Oroso, Tordoia e Cerceda para a creación, xestión, explotación e mantemento da vía verde a Compostela.
 3. Aprobar a ratificación da resolución de Alcaldía nº01/2016 do 05/01 relativa á renuncia a formar parde da solicitude de subvención efectuada pola Mancomunidade de Ordes á Deputación Provincial da Coruña para servizos de normalización lingüística.
 4. Aprobar a ratificación da resolución de Alcaldía nº276/2016 do 12/04 relativa á aprobación da achega municipal ao Plan Provincial de Acción Social (PAS)2015.
 5. Aprobar a ratificación da resolución de Alcaldía nº370/2016 do 10/05 relativa á aprobación do proxecto corrixido da senda peonil de A Baiuca ata a Iglesia incluído no Plan Provincial de Acción Social (PAS) 2015.
 6. Aprobar se procede o expediente de investigación dun camiño público no lugar de A Torre, parroquia de Senra.
 7. Aprobar inicialmente se procede o Regulamento de Funcionamento e utilización do centro cultural Fernando Casas e Novoa do Concello de Oroso.


 8. II. PARTE DE CONTROL

 9. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas que van desde a nº232/2016 do 28/03 ata o 412/2016 do 20/05.
 10. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 28/03/2016 ata o 20/05/2016.
 11. Fación de conta do informe de tramitación das facturas recibidas referente ao primeiro trimestre de 2016.
 12. Mocións dos Grupos municipais.
 13. Rogos e preguntas.