subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 31 de marzo de 2016.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión ordinaria do 28/01/2016, Acta 2016/01.
  2. Acta da sesión extraordinaria do 19/02/2016, Acta 2016/02.
  3. Acta da sesión extraordinaria do 17/03/2016, Acta 2016/03.


  II. PARTE DE CONTROL

 2. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas que van desde a nº65/2016 do 25/01 ata o 231/2016 do 28/03.
 3. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 25/01/2016 ata o 28/03/2016.
 4. Mocións dos Grupos municipais.
 5. Rogos e preguntas.