subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do 17 de decembro de 2015.


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobación da modificación da Ordenanza de Réxime Interno da Escola Infantil da Ulloa
  2. Aprobación da modificación da Ordenanza Fiscal do Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana
  3. Aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (POS 2016) para o Concello de Oroso
  4. Aprobación do Plan de Acción Social (PAS) para o Concello de Oroso