subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do 13 de novembro de 2015.


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Reguladora de Subministro de Augas.
  2. Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Reguladora polo Servizo de Sumidoiros.