subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 24 de setembro de 2015.


Orde do Día


  I. PARTE RESOLUTORIA

 1. Aprobación de actas do Pleno do Concello
  1. Acta da sesión extraordinaria que tivo lugar o 30/09/2015, Acta 2015/10.
 2. Aprobar os días de festa de carácter retribuído e non recuperable no termo municipal de Oroso para o exercicio 2016.


 3. II. PARTE DE CONTROL

 4. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas que van desde a nº716 de 27/07/2015 ata a nº885/2015 do 18/09/2015.
 5. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 24/07/2015 e o 18/09/2015.
 6. Mocións dos grupos municipais.
 7. Rogos e preguntas.