subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno sesión constitutiva do 13 de xuño de 2015.


Sesión constitutiva

Día: 13/06/2015
Hora: 12:30 h. a 1ª convocatoria e, se procede, ás 12:30 h. a 2ª, dous días despois.
Lugar: salón de plenos da Casa do Concello

Orde do Día


  1. Constitución da Mesa de Idade.
  2. Comprobación das credenciais e presonalidade dos electos.
  3. Xuramento ou promesa dos concelleiros.
  4. Declaración de constitución da Corporación.
  5. Elección do alcalde.
  6. Xuramento ou promesa e toma de posesión do alcalde.
  7. Dación de conta do arqueo e documentación xustificativa, e do inventario de bens do Concello.