subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do 18 de maio de 2015.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobación do expediente de modificación de créditos nº 09/2015.
  2. Aprobación do expediente de modificación de créditos nº 10/2015.
  3. Aprobación do expediente de modificación de créditos nº 11/2015.
  4. Aprobación do catálogo de condicións que rexerán na xestión compartida da promoción turística conxunta da área de Santiago.