subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 25 de setembro de 2014.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobación de actas do Pleno do Concello: Acta 23/07/14 e Acta 18/09/14.
  2. Toma de coñecemento das resolucións da Alcaldía ditadas entre o 23/07/2014 e o 18/09/2014.
  3. Toma de coñecemento dos reparos de legalidade emitidos pola Intervención Municipal entre o 23/07/2014 e o 18/09/2014.
  4. Mocións dos Grupos municipais.
  5. Rogos e preguntas.