subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do 9 de xullo de 2014.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Ratifiación da urxencia.
  2. Aprobación da inclusión do DTC 93 do proxecto "reparación de beirarrúas e rede de alumeado público e evacuación de augas pluviais na rúa Portiño e na rúa Cega" en substitución do proxecto "Reparación de beirarrúas e rede de evacuación de augas pluviais na rúa Rio Lengüelle".