subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do 14 de maio de 2014.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobación, se proceder, da participación do Concello de Oroso no Plan "DTC 93: unha Deputación para todos os concello", da Deputación da Coruña.