subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 27 de febreiro de 2013.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo do Concello de Oroso (RPT).
  2. Aprobación inicial do Orzamentos municipais para o exercicio de 2013.
  3. Aprobación da modificación do acordo do 27/12/2012 do Pleno do COncello (punto 1 da orde do día) polo que se aprobaba o Plan provincial de cooperación ás obras e servicios de competencia municipal (POS) 2013 da Deputación Provincial da Coruña.