subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do 27 de abril de 2012.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Ratificación da urxencia.
  2. Aprobación inicial da modificación de crédito 2/2012.
  3. Aprobación da adhesión do Concello de Oroso entre a Federación Española de Municipios e Provincias e o Organismo Autónomo Xefatura Provincial de Tráfico do 15703/2006.
  4. Toma de coñecemento da renuncia a súa condición de concelleira de Vanessa Reboredo Fraga (PSdeG-PSOE).