subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do 2 de marzo de 2012.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Aprobación, se proceder, da modificación do Plan provincial de cooperación ás obras e servicios de competencia municipal (POS) 2012 da Deputación Provincial da Coruña aprobado polo Pleno do Concello o 24/11/2011.
  2. Aprobación, se proceder, da participación no Plan de Cooperación cos Concellos (FCC) 2008-2011 da Deputación Provincial da Coruña co investimento de "Rede de bombeo de saneamento no lugar do Empalme".
  3. Aprobación inicial, se proceder, da modificación do Regulamento de utilización do Regulamento de organización e funciomanto da Escola Infantil municipal do Concello de Oroso.
  4. Aprobación inicial, se proceder, do Regulamento de utilización da carpa municipal.
  5. Aprobación inicial, se proceder, da Ordenanza municipal de Administración Electrónica.
  6. Aprobación, se proceder, da creación da sede electrónica do Concello de oroso e delegación da súa xestión e administración á Deputación Provincial da Coruña.
  7. Aprobación inicial, se proceder, do Orzamento municipal correspondente ao exercicio do 2012.