subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno extraordinario do día 3 de novembro de 2011.


Orde do Día


  1. Ratificación da urxencia da convocatoria.
  2. Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de sumidoiros.
  3. Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa polo abastecemento de auga potable.
  4. Posicionamento do Concello de Oroso sobre a diminución da Subvención do Plan Concertado para servizos sociais concedido pola Xunta de Galicia.