subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno día 24 de outubro de 2011.


Orde do Día


    I. PARTE RESOLUTORIA

  1. Sorteo para formar parte das mesas electorais para as Eleccións ás Cortes Xerais que terán lugar o 20/11/2011.