subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Pleno do día 15 de setembro de 2011.


Orde do Día


  1. Ratificación da urxencia da convocatoria.
  2. Aprobación, se proceder, dos 2 días de festa de carácter retribuído e non recuperable no ámbito do termo municipal de Oroso para o ano 2011.
  3. Levantamento, se proceder, do reparto da interención Municipal á modificación do proxecto de acondicionamento de intersección en N-550 P.k. 48+540, do 28/07/2011.