subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Auxiliar Notificador. (Persoal Funcionario Interino).


Descrición da Praza

Clasificación: Escala de Administración Xeral.
Grupo: D.
Número de vacantes: 1.
Denominación: Auxiliar notificador.
Forma de provisión: Concurso de méritos. Libre.


Información