subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Auxiliar técnico de Biblioteca e Cultura. (Persoal Funcionario Interino).


Descrición da Praza

Clasificación: Escala de Administración Especial.
Grupo: C.
Número de vacantes: 1.
Denominación: Auxiliar técnico de Biblioteca e Cultura.
Forma de provisión: Concurso de méritos. Libre.


Información