subscricion Subscricións novas rss Novas RSS contacto Contacto

Arquitecto Técnico. (Oferta de Emprego Público 2006).


Descrición da Praza

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Técnica.
Grupo: B.
Número de vacantes: 1.
Denominación: Arquitecto Técnico.
Forma de provisión: Oposición Libre.


Información